Voda jako investice? Zaměřte se na vodárenské firmy

Investoři hledají neustále silné příběhy. Jednou to jsou malé biotechnologické společnosti s potenciálem přijít s převratným vynálezem, jindy třeba investice do rozvíjejících se ekonomik, jako je Čína. V posledních letech silně rezonovala pohádka o zářné budoucnosti kryptoměn a s přestávkami slýcháme příběhy o blyštivých kovech. Pilulka na smrtelnou nemoc, gigantická spotřeba bohatnoucí země, zlato a stříbro… To jsou vznešené pojmy, které investory doslova hypnotizují. Jak obstojí v tomto seznamu tak „obyčejná“ věc jako voda?

Tato pro život nezbytná tekutina pokrývá více jak dvě třetiny zemského povrchu. Z toho je 97 procent slaná voda a pouhá tři procenta voda sladká, která je z velké části vázána v ledovcích. Vývoj lidské civilizace je s vodou pevně spojen. Je její množství pro budoucnost lidstva dostatečné? Existují seriózní názory hovořící o tom, že ještě nějakou dobu ano. Zlom by mohl nastat okolo roku 2030, na delším horizontu však panuje značná nejistota.

Z globálního pohledu je 69 procent světové vodní spotřeby využíváno v zemědělství, 17 procent spotřebuje průmysl a na chod domácností je využito pouhých 13 procent. Světová populace roste každým rokem přibližně o dalších osmdesát miliónů obyvatel. To v průměrném přepočtu na osobu znamená zvýšení budoucí spotřeby vody o 64 miliard kubických metrů ročně.

Dramatických statistik o nedostatku vody nejen na českých tocích, ale i jejích podzemních zásob či tajících ledovcích je možné najít mnoho. Sílící poptávka a slábnoucí nabídka bývá dobrou investiční příležitostí. Máme tady tedy zajímavý příběh? Moji slovenští spolužáci na vysoké měli pro tyto situace výstižnou odpověď: „Áno, aj,“ říkávali. Opravdu nic není jednobarevné. Kdyby bylo, jsme v investicích do vody již ponořeni všichni.

Voda není ropa

Jaké argumenty musí investor okouzlený tímto investičním námětem zvážit? Je potřeba si uvědomit, že voda není ropa. Voda je recyklovatelnou komoditou a jedním použitím se nespotřebovává. Tím, že se večer osprchujete, voda nezmizí, jen dojde k jejímu vyčištění a znovupoužití. Nejsme tedy zcela bezbranní a vydaní osudu na pospas ve smyslu, že by voda došla. V řadě oblastí ve světě tak není problém přímo s nedostatkem vody, ale s nedostatkem čisté, nezávadné vody. Byť se daří situaci zlepšovat, právě v této oblasti – úpravě již dostupné vody – vidím možnosti pro růstový příběh zcela zřetelně.

Jakým způsobem může investor tento fakt využít? Existuje hned několik možností, jak se pokusit profitovat z možného budoucího boomu vodárenských firem. Futures kontrakty na vodu, jako známe třeba u zlata, jsou prozatím hudbou budoucnosti, přímé investice do této komodity tak nepřicházejí v úvahu. To nemusí být až taková škoda, pokud se investor stejně jako já domnívá, že nedostatek vody není tím nejpalčivějším problémem.

Kde je „jádro pudla“?

Je-li investor ztotožněn s tím, že „jádro pudla“ je skryto v dostupnosti a kvalitě vodních zdrojů, pak by pro něj měly být zajímavé akcie firem podílejících se na odstraňování tohoto problému. Na burze je obchodováno hned několik společností podnikajících ve vodním byznysu, a je tudíž možné koupit jejich akcie. Nejznámější v našem regionu bude zřejmě francouzská Veolia, obchodovaná jak na evropských, tak také na zámořských burzách.

Pokud má investor často oprávněný dojem, že nemůže z dostupných informací správně vybrat konkrétní vítěze v tomto oboru, pak existuje hned několik veřejně obchodovatelných podílových fondů a fondů ETF sdružujících akcie společností podnikajících v oboru.

Úspěšné vodárenské akcie

V naprosté většině jsou založeny na bázi indexu SP Global Water Index zahrnujícího akcie padesáti nejvýznačnějších firem z oboru hospodaření s vodou. Nejznámějším je fond PowerShares Water Resource Portfolio obchodovaný na newyorské burze. Fond obsahuje akcie třicítky společností se zaměřením poskytování pitné vody, její úpravu a služby přímo spojené se spotřebou. Další možností je PowerShares Global Water Portfolio (PIO) lišící se od dříve zmíněného větším globálním rozprostřením svého portfolia.

Obr. 1 Vývoj SP Global Water Indexu v porovnání s globálním akciovým indexem MSCI World v letech 2007-2019

Z uvedeného grafu vyplývá vysoká shoda mezi vývojem globálního akciového indexu MSCI World a Global Water Indexu. Nicméně lze také pozorovat, že akcie čistě vodárenských společností globální index ve výkonnosti převyšují.

Nákup akcií, či ETF s sebou však nese i určité nepříjemnosti, s nimiž se může investor setkat. Jednou z nich je měnové riziko, protože řada z těchto instrumentů není k dispozici v české koruně. Povětšinou se jedná o dolarové investice a měnový pár USD/CZK umí být nepříjemně volatilní.

Co se týče možností pro ty, kteří chtějí investovat v českých korunách, mohou zvolit klasické fondy, jako je například poměrně nový KBI Water Fund nebo Parvest Aqua. Druhý jmenovaný má dlouhou historii, CZK třídu, a i přes vyšší náklady poráží levné ETF řešení svou výkonností.

Investiční svět má před sebou zajímavou dobu. Expanzivní politika centrálních bank narazila na svoje limity. Doba ukončení stimulů a následného zvyšování úrokových sazeb od investorů požaduje reakci. Tou může být vyvážení portfolií směrem k jeho vyšší diverzifikaci a také k alternativním investičním aktivům. A tím z mého pohledu může být právě voda.

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust