Komodity nejsou investice jenom pro bohaté. Běžní investoři je ale opomíjí

Je překvapivé, jak řídce jsou v investičních portfoliích drobných investorů zastoupeny komodity. A přitom je mnoho důvodů, pro by zde měly mít komodity svoje místo. Často argumentujeme tím, že nevíme, jakým způsobem do komodit investovat nebo že je svět těchto aktiv vyhrazen jen pro bohaté. Není tomu ale tak. Do komodit lze poměrně jednoduše investovat hned několika způsoby a začít jde už od pár stokorun. Podívejte se jak.

Fyzický nákup může být u mnoha komodit problematický. Komoditní kontrakty jsou příliš velké a jejich fyzický nákup vyžaduje prostory a také know-how k jejich skladování. Ve většině případů toto pro běžného investora cesta nebude, ale na druhou stranu některé komodity jsou právě pro tento způsob investice jako stvořené a existují možnosti, jak do nich zainvestovat i pro běžné smrtelníky. Mám na mysli drahé kovy, jejichž nejznámějšími zástupci jsou zlato, stříbro nebo platina. Pro menší investory bude nejvhodnějším kovem zřejmě stříbro. Stříbrné jednouncové investiční mince je možné nakoupit již od několika stovek korun za kus. Nejedná se tedy o nijak mimořádně drahou záležitost. Navíc jsou na trhu společnosti, které nabízejí různé formy spoření do zlata či stříbra, kdy investoři skládají pravidelně (například měsíčně) menší částky a ve chvíli, kdy naspoří na svém účtu dostatek prostředků, společnost jim smění peníze za slitek či investiční minci z drahého kovu. Pro větší investory může pak být vhodná platina, které je podle mého názoru mezi drahými kovy díky svému růstovému potenciálu kovem nejzajímavějším.

Futures kontrakty

Pochopitelně, že kromě fyzického nákupu komodity nabízí burzovní svět investorům také mnoho dalších možností, jak uložit své peníze právě do komodit. Pro největší z nich jsou obchodovány tzv. komoditní futures kontrakty. Jedná se o instrumenty se standardizovanou velikostí kontraktu a termínem dodání. Kontrakty jsou pro běžného investora prakticky bez výjimky skutečně příliš veliké a kvůli pákovému efektu, který je v nich zakomponován, také vysoce rizikové. Mohou ale na druhé straně investorovi přinést maximální zhodnocení jeho investice.

Fondy ETF

Pro běžné zájemce rozšíření svého investičního portfolia o komodity jsou k dispozici instrumenty, které jsou zahrnuty pod zkratku ETF (Exchange Traded Funds). Jedná se o dostupné investiční nástroje, které jsou obchodované na burzách. Vytváří a spravují je specializované instituce, mající za cíl kopírovat vývoj cen jednotlivých komodit nebo celého komoditního koše. Nabídka ETF je dostatečně široká a svoje ETF si najdou stejně tak zájemci o investici do zlata či ropy, jako ti, kteří by chtěli své prostředky vložit do exotičtějších komodit, jako je třeba bavlna nebo káva. Minimální investice se rovná ceně jedné akcie takového fondu, která se pohybuje nejčastěji v rozmezí dvou set až jednoho tisíce korun. Náklady na správu burzovně obchodovatelného fondu jsou zpravidla mnohem nižší, než je tomu u podílových fondů.

Akcie těžařů a zpracovatelů

Další cestou, jak investovat do komodit, jsou akcie firem, které se zabývají jejich těžbou nebo zpracováním. Růst ceny komodity zpravidla znamená také růst ceny akcií těžařské firmy, protože pro firmu vysoké ceny na trhu znamenají také zvýšení jejich marží a tím také vyšší výdělek. Korelace vývoje cen komodity a jejího těžaře je po většinu času zpravidla vysoká.

Podílové fondy

Do komodit je možné investovat také prostřednictvím podílových fondů, a to už od opravdu malých, pravidelně investovaných částek, které mohou být i nižší, než je cena jednoho podílového listu.  Podílové fondy zaměřené na komodity mají většinou dva způsoby managementu. První typ takových fondů se snaží replikovat široký komoditní index, a má tak ve svém portfoliu zastoupenu většinu komodit ve stejném poměru, jaký je zakotven v indexu. Největší podíl zde mívají energetické komodity v čele s ropou a zemním plynem, následované zrninami a kovy.  Druhý typ komoditních fondů se snaží na trzích aktivně vyhledávat příležitosti a investovat do těch komodit, o který si management fondu myslí, že v sobě skrývají největší potenciál zisku. Hodnota takových fondů často více kolísá a poplatky za zprávu bývají vyšší, ale na druhé straně dává fond investorům možnost vyššího zhodnocení.

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust