Porovnali jsme vývoj na trzích (Týden 37)

Ve druhém zářijovém týdnu jen těžko hledám index, který by si v uplynulém týdnu nepohoršil. A to jak na akciovém, tak na dluhopisovém trhu. Zatímco ve Spojených státech se technicky může jednat nejspíše jen o korekci předchozího růstu na „all time high“ úrovně, na ostatních trzích je již situace z čistě technického pohledu složitější. Pojďme si udělat exkurzi po vývoji cen jednotlivých akciových indexů, který může hodně napovědět.

Zřejmě nejhorší je pohled na vývoj na rozvíjejících se trzích. Tady se se optimismu známého z amerických akciových trhů zcela jistě nedočkáme.Emerging markets jsou již od počátku letošního roku v evidentním sestupném trendu. Ceny tvoří nižší high a hlubší low a v květnu letošního roku se po několika letech propadly pod hranici padesátidenního a dvousetdenního průměru, což z technického pohledu potvrzuje započetí sestupného trendu.Podobně nehezký je pohled na čínský akciový index, který aktuálně bojuje o udržení významné hranice podpory z počátku roku 2016. A nejinak je tomu u skutečně malých trhů zahrnutých pod pojem “frontier markets“.Pohled na vyspělé trhy začnu celosvětovým akciovým indexem MSCI world, který je zatím stále poměrně příznivým a to zejména proto, že dominantním prvkem v jeho složení jsou americké akcie.V letošním roce se jeho hodnoty pohybují do strany a z technického pohledu právě bojují s oběma dříve zmíněnými průměry o svoji další budoucnost. Oporu celosvětovému indexu tvoří dvousetdenní průměr, jehož prolomení by mohlo být nepříjemné. Rozložení globálního indexu na jednotlivé trhy ukazuje, jak silnou úlohu na trzích hrají americké akcie.Evropský index se již nachází v evidentním sestupném trendu a stejně jako emerging markets právě bojuje o důležitou úroveň podpory, jejíž prolomení by mohlo být nepříjemné. Stejně tak jako Evropa se pod čáru obou průměrů nedávno podívala i Kanada, Japonsko, v září poměrně dramaticky také Austrálie.

Jasným a snad jediným leaderem akciových trhů je tak Amerika, na kterou by se měla soustředit pozornost krátkodobých investorů a obchodníků. Rostoucí trend je zde zcela nenarušen a prolomení dvousetdenního a padesátidenního průměru se zdá z kratší perspektivy nepravděpodobné.Důvody tohoto optimismu jsou dvojího druhu. Prvním z nich jsou ve srovnání se zbytkem světa nadále velice solidní makroekonomická data. Další pozitiva pramení z dopadů daňové reformy prezidenta Trumpa a také z vysoké úrovně výkupu vlastích akcií ze strany jednotlivých společností. Oba tyto naposledy zmíněné faktory jsou spíše dočasného trvání a je možné předpokládat jejich odeznění. Vezmu-li do úvahy politický rámec, nevidím příliš důvodů na dlouhodobé pokračování růstu amerických indexů. Silná data podporují FED v dalším zvyšování úrokových sazeb, které může dostat do inverzní polohy na konci letošního roku nebo v průběhu toho budoucího. A politika navyšování dovozních přirážek v sobě má potenciál zabrzdit budoucí ziskovost velkých amerických společností.

Co z toho všeho vyplývá pro dlouhodobého investora?

Z mého pohledu jsme se přiblížili do bodu, v němž není od věci přejít od jednorázových investic k investicím pravidelným, slibujícím na delším horizontu podobné výnosy jako jednorázové nákupy, jen s nižším potenciálem poklesu. Svědčí o tom poslední dnešní dvojice grafů.V obou grafech investor nainvestoval své prostředky na vrcholu posledního cyklu, tedy v říjnu roku 2007. První z grafů ukazuje vývoj jednorázové investice, při níž si investor naplno užil medvědí trh v letech 2007 a 2008 a v průběhu své investice čelil téměř šedesátiprocentnímu propadu hodnoty.

Naopak druhý graf ukazuje vývoj průběžné investice do indexů SP500 nebo celosvětového MSCI World. Při pohledu na tento graf by se mohl člověk oprávněně zeptat: „A když že to byla ta krize?“Při investování stejné částky jsou výsledky obou investic de facto totožné, nicméně úroveň náročnosti pro případného investora je nesrovnatelně nižší u druhého případu.

Mám tedy za to, že nadešel čas se zamyslet nad „přesypáním peněz“ z jedné kapsy do druhé a sám jsem se podle toho také zařídil. Na trzích jsem vybral velkou většinu zisku, který mě období růstu nadělilo a přichází doba, kdy budu tyto peníze postupně rozpouštět do investic průběžných.

Václav Pech, investiční analytik Broker Trustu